Protokoll 2018

PRESIDIEMÖTE 180322

Presidieprotokoll 180322, 180327.pdf

DIREKTIONSMÖTE 180403

Dagordning till direktionsmöte 3 april 2018, 180328.pdf

Protokoll direktionen 180403, 180403.pdf

Verksamhetsrapport januari-december 2017, med finansieringsanalys, 180321.pdf

Revisionsberättelse för 2017, 180403.pdf

Förslag till avgifter 2019, 2020 samt 2021, 180308.pdf   (I denna finns även preliminära kostnaden för verksamheten 2018)

Uppföljning av Verksamhetsplan för 2017, 171130.pdf

Verksamhetsplan för 2018, 180307.pdf

Förslag till timtaxa, 180307.pdf

Förslag till ny lön, 180309.pdf

PRESIDIEMÖTE 180521

Presidieprotokoll 180521, 180521.pdf

Statsbidragsbeslut för kalkning 2018 Värmlands läns kalkningsförbund (VLK)(8181459).pdf