Kalkningar tisdag 30 juli 2019

Båtkalkning

Idag fortsätter båtkalkningen med att spridning inom Hagfors kommun. En sanning med viss modifikation. Detta då Tannsjön (båtkarta 2) ligger inom Filipstads kommun, men att ÅO (åtgärdsområdet) ligger på Hagfors kommuns ansvar, då vattnets slutpunkt ligger i Hagfors kommun (Grässjön, Sunnemo).

Följande kartor visar var dagens sjöar ligger.

Båtkarta 1

Båtkarta 2

Helikopterkalkning

Idag, tisdag 30 juli, är sista dagen då 2 st helikoptrar sprider kalk. Fr.o.m. i eftermiddag (skiftbyte sker alltid på tisdag lunch) så kommer en helikopter med 2 konverterar-lastbilar att sprida.

Det är den östra helikoptern (idag i Hagfors kommun och Filipstads kommun) som kommer att avsluta spridningen, för att sedan flyga till Umeå för en stor service. Något som det finns ett strikt schema för efter ett fastställt antal flygtimmar.

Den västra helikoptern fortsätter idag med att sprida från den sista lastplatsen som ligger inom Arvika kommuns ansvarsområde. (Området i sig ligger inom Torsby kommun). När dessa 75 ton spridits  är spridningen inom Arvika kommun med helikopter avslutad för säsongen 2019.

Efter den lastplatsen övergår den helikoptern att börja sprida inom Sunne kommuns ansvarsområde. (Även här ligger en del ytor/sjöar inom Torsby kommun).

Nedan följer kartor med listor samt vilken helikopter som avses.

Östra helikoptern

Karta 1, Hagfors

Karta 2 med lista, Hagfors (inom Filipstads kommun)

Västra helikoptern

Karta 1 med lista, Arvika (inom Tosrby kommun)

Karta 2 med lista, Sunne (inom Torsby kommun)

Karta 3 med lista, Sunne (inom Sunne kommun)