Klarälvens vattenråds utedag 26 sept

Nedan kommer ni se en video som visar rivningen av en damm mellan Hyttjärnet och Bjurtjärnen. Dessa ligger öster om Gumhöjden och strax söder om länsväg 245.