Kalkning 27 september

HKP-kalkning

HKP-kalkningen kommer att fotsätta öster om Nyskoga. Som tidigare skrivits har de haft problem både med lastbil men också starka vindar. Vi får dse hur det artar sig med väderläget framöver. Klart är att de kommer att behöva kalka även nästa vecka inom VLK,s område.

Båtkalkning

Idag, 27 september, kommer båtarna att kalka de sjöar som visas i denna lista. Som vanligt visas var dessa sjöar ligger i dessa efterföljande kartor.

Horssjön, Karlstads kommun och Rannsjön, Munkfors kommun samt Gårdsjön, Sunne kommun

Bilden visar en damm som sprängts inom ett projekt för Klamma älv. Motivet är att förbättra möjligheten till bra förutsättningar frö Klarälvsöringen samt för flodkräftan.
Men p.g.a. det låga vattenståndet så rinner det ännu inte ordentligt med vatten.